Toepassingen voor gegevensbeheer in uw cloud plus transactiegegevensbeheer | Data room virtual

De hierboven beschreven cloudkarakteristieken hebben duidelijke consequenties aan de overvloed van welke datamanagementapplicaties volgens de cloud gaan. Bij deze sectie beschrijven wij de geschiktheid van het verplaatsen van de twee grootste bestanddelen van het gegevensbeheermarkt zoals de cloud: transactiegegevensbeheer en analytisch gegevensbeheer. Met “transactiegegevensbeheer” verwijzen we naar het brood-en-boter van de database-industrie, databases dat back-banking, reservering van luchtvaartmaatschappijen, online e-commerce en toepassingen voor toeleveringsketenbeheer. Deze toepassingen zijn veelal afhankelijk betreffende de ACID-garanties die databases bieden en zijn doorgaans vrij schrijfintensief. Het implementeren van beslist transactiedatabasesysteem bij behulp van een shared-nothing-architectuur is niet-triviaal, omdat het verzamelen van gegevens over verscheidene locaties bestaan gepartitioneerd plus transacties betreffende het algemeen niet kunnen worden beperkt tot toegang tot kennis van één enkele website. Dit resulteert in complexe gedistribueerde vergrendelings- en commitprotocollen en bij gegevens deze via de netwerk worden verzonden, enigszins leidt zelfs een verhoogde latentie plus potentiële knelpunten in de netwerkbandbreedte. Het is moeilijk om ACID-garanties te handhaven in het licht betreffende gegevensreplicatie over grote geografische afstanden. De CAP-stelling laat zien datgene een shared-data-systeem slechts maximaal twee van de drie eigenschappen moet kiezen: consistentie, beschikbaarheid en tolerantie voor partities. Als gegevens over een aanzienlijk gebied worden gerepliceerd, laat dit bij wezen alleen consistentie plus beschikbaarheid voordat een systeem om eruit te accepteren. Het ‘C’ (consistentie) gedeelte van ACID wordt natuurlijk typisch aangetast om een redelijke systeembeschikbaarheid op erbij leveren.

vdr

Om een idee te brengen van de inherente ellende bij het bouwen van een gerepliceerde database via beslist wide area network, zijn het interessant om een ontwerpbenaderingen betreffende enkele recente systemen te noteren. Amazon’s SimpleDB plus Yahoo’s PNUTS implementeren beide gedeelde-niets-databases over een wide-area netwerk, echter overwinnen een problemen met gedistribueerde replicatie door het ACID-garanties betreffende het systeem te versoepelen. In het bijzonder verzwakken ze u consistentiemodel door verschillende vormen van uiteindelijke / tijdlijnconsistentie in te voeren, zodat alle replica’s geen overeenstemming hoeven erbij bereiken betreffende de huidige waarde betreffende een opgeslagen waarde (het vermijden van gedistribueerde commitprotocollen). Evenzo zijn het quest van Brantner et. al. vonden dat ze consistentie- en isolatiegaranties moesten versoepelen in de gegevensbank die ze op een S3-opslaglaag van Amazon hadden gebouwd. Google’s Bigtable implementeert een data room m&a gerepliceerde shared-nothing gegevensbank, maar biedt geen volledige relationele API en verzwakt de ‘A’ (atomicity) zekerheden van ACID. In de bijzonder is het beslist eenvoudige lees / schrijf-winkel; transacties voordat algemene doeleinden zijn niet geïmplementeerd (de enige atomaire acties bestaan read-modify-write-sequences met gegevens dat onder een enkele rijsleutel zijn opgeslagen). SimpleDB plus Microsoft SQL Server Data Services werken op dezelfde manier. De H-Store-project zijn gericht op de bouwen met wide-area shared-nothing-transactiedatabases die voldoen aan strikte ACID-garanties sedert zorgvuldig databaseontwerp te gebruiken om u aantal transacties te minimaliseren dat toegang heeft zelfs gegevens betreffende meerdere partities; het renovatie blijft maar in de visiefase en het haalbaarheid van de aanpak van dezelfde echte dataset en querywerklast moet nog worden aangetoond. Er zijn enorme risico’s bij het opslaan van transactiegegevens van een niet-vertrouwde host. Transactionele databases bevatten doorgaans de volledige set operationele gegevens dat nodig is om bedrijfskritieke bedrijfsprocessen bij ondersteunen. Deze gegevens bevatten details aan de laagste gedetailleerdheid en bevatten regelmatig gevoelige aankondiging, zoals klantgegevens of creditcardnummers. Elke toename van potentiële beveiligingsinbreuken ofwel schendingen van de privacy is erg vaak onaanvaardbaar. Wij concluderen dus dat toepassingen voor transactiegegevensbeheer niet juist geschikt bestaan voor cloudimplementatie. Desondanks zijn er beslist aantal bureaus die u een transactiedatabase zullen sales die kan worden uitgevoerd in de cloud van Amazon: EnterpriseDB’s Postgres Plus Advanced Server plus Oracle. Daarginds zijn echter nog genkele gepubliceerde case-study’s van bezoekers die met succes beslist bedrijfskritische transactiedatabase implementeren met behulp met deze cloudproducten en, althans in aan de orde van Oracle, lijkt het cloudversie voornamelijk bedoeld bij zijn voor databaseback-up.